Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny

Facebook

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny ul. Zamkowa 3, 42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15; fax: +48 34 310 64 16; e-mail: info@zespolslask.pl

Skórka:
A+

Infrastruktura Kultury 2018

„Zakup instrumentów z akcesoriami i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej Zespołu „Śląsk”” w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2018 rok

Dofinansowanie: 280 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 

Cel projektu

Poprawa jakości i wzmocnienie świadczonych usług kulturalnych i edukacyjnych Zespołu „Śląsk”, a także poprawa warunków pracy i ułatwienie organizacji przedsięwzięć instytucji.

 

Realizacja

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w ramach projektu zakupił na potrzeby kulturalne: instrumenty muzyczne z akcesoriami muzycznymi, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt nagłośnieniowy i meble. Zadanie przyczyniło się do poprawy i ułatwienia prowadzenia działalności artystycznej i edukacyjnej, a także do wspomagania upowszechniania dziedzictwa narodowego.

Projekt dotyczył dalszej wymiany instrumentów i akcesoriów muzycznych, niezbędnych do wykonywania koncertów. Zakupiono następujące instrumenty wraz z akcesoriami: altówkę, skrzypce, wiolonczelę, a także zestaw smyczków (do altówki, do skrzypiec, do wiolonczeli) i zestaw futerałów chroniących instrumenty (do altówki, do skrzypiec).

W 2017 roku została częściowo wymieniona infrastruktura techniki scenicznej, ten projekt uzupełnia wyposażenie w sprzęt nagłośnieniowy (zakup konsolety cyfrowej, głośników – monitorów odsłuchowych i mikrofonów). Zakupiony sprzęt wpłynął na lepszy odbiór koncertów realizowanych w siedzibie, w kraju i za granicą.

Został również zakupiony sprzęt komputerowy, który będzie wspomagał organizowanie i realizowanie projektów artystycznych, a także edukacyjnych. Posłuży on do dokumentowania, zabezpieczania i upowszechniania działalności kulturalnej.

W 2014 roku zostały wyremontowane i oddane do użytkowania pomieszczenia w siedzibie Zespołu „Śląsk”, zakupione meble doskonale wkomponowały się w odrestaurowane wnętrza, poprawiając ich wizerunek i dostosowując je tym samym do założeń zakończonego projektu inwestycyjnego.

 

Efekty projektu

Projekt umożliwił lepsze wykorzystanie potencjału Instytucji, zarówno artystycznego, jak i edukacji kulturalnej. Wszystkie uwzględnione w projekcie zakupy posłużą działalności instytucji, która prowadzi szeroko pojętą działalność kulturalną, artystyczną i w zakresie edukacji kulturalnej, począwszy od koncertów, warsztatów, organizowania wydarzeń kulturalnych, festiwali i przeglądów, a skończywszy na zachowaniu dziedzictwa narodowego i jego rozpowszechnianiu każdej grupy wiekowej odbiorców. Zadanie tym samym będzie miało pozytywny wpływ na zwiększenie liczby odbiorców działań kulturalnych i edukacyjnych oraz podniesienie jakości świadczonych usług artystycznych i kulturalnych. Umożliwi wzbogacenie oferty i dalszy rozwój działalności z zakresu edukacji artystycznej i kulturalnej.

 


Zobacz również

  • Koncerty na ekranie
    • Edukujemy artystycznie
      • Rok 2019 - Rokiem Stanisława Hadyny
        • RODO obowiązek informacyjny
          • Przyjaciele
            • Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej
              • Inwestycje
                • Inwestycje współfinansowane ze środków UE
                  • Kontakt
                    • Aktualności
                      • O projekcie
                        • Galeria
                          • Stan obiektów przed realizacją I etapu
                            • Brama cesarska
                              • Dom Pracy Twórczej
                                • Pałac
                                  • Pawilon im. E. Kamińskiej
                                  • Stan obiektów po realizacji I etapu
                                    • Dom Pracy Twórczej
                                      • Wieża i Kaplica
                                        • Pałac
                                          • Pawilon
                                          • Stan przed realizacją II i III etapu
                                            • Alejki i ogrodzenie
                                              • Garaże
                                                • Wieża i Kaplica
                                                  • Lewe skrzydło
                                                    • Łącznik
                                                      • Portiernia
                                                        • Prawe skrzydło
                                                        • Bieżąca realizacja Projektu
                                                          • Garaż wielostanowiskowy
                                                            • Wieża i Kaplica
                                                              • Park
                                                                • Pałac
                                                                  • Łącznik
                                                                    • Lewe skrzydło
                                                                      • Prawe skrzydło
                                                                • Pozostałe inwestycje
                                                                  • Aktualności
                                                                    • Kontakt
                                                                      • Galeria pozostałe inwestysje
                                                                        • Prace konserwatorskie w dawnej ujeżdżalni
                                                                          • Adaptacja budynku dawnej ujeżdżalni
                                                                            • Aranżacja piwnic Domu pracy twórczej
                                                                        • Przetargi
                                                                          • Dofinansowanie
                                                                            • Sklep